Församlingsvalet 18.11.2018

Löfte
för den globala
kyrkan!

Jag är väljare Jag är kandidat

Vad handlar detta om?

Vi utmanar kandidaterna och väljarna i församlingsvalet att bygga den globala kyrkan så att holistisk mission, utvecklingssamarbete och delandet av evangeliets goda budskap skulle vara en oskiljaktig del av kyrkan också i framöver.

Väljare – så här hittar du en lämplig kandidat

Se vem som har undertecknat löftet.

Kandidat – ännu hinner du underteckna löftet

Fyll i underteckningsblanketten här.

Min kyrka är global.

Min kyrka kommer ihåg världens fattigaste.

Min kyrka berättar om Gud i ord och handling.