Löftet och de som undertecknat det

På denna sida hittar du alla de församlingsvalskandidater som undertecknat löftet för den globala kyrkan.

Min kyrka är global

  • Finlands evangelisk-lutherska kyrka är del av ett världsomfattande nätverk av kyrkor. Därför är kyrkan öppen och gästfri också mot sådana som flyttat till Finland från annat håll.
  • Som förtroendevald i församlingen lovar jag främja ett församlingsliv som är internationellt och öppet för alla.

Min kyrka kommer ihåg världens fattigaste

  • Kyrkan har råd och vilja att hjälpa i Finland och i världen och den möter världens svårigheter med ett helhetsperspektiv.
  • Som förtroendevald i församlingen lovar jag främja att missionens ekonomiska resurser tryggas strukturerat och långsiktigt och att ekonomiska inbesparingar inte sker på bekostnad av de allra fattigaste.

Min kyrka berättar om Gud i ord och handling

  • Kyrkan talar öppet om Gud och hjälper modigt människor av olika slag. Den bringar glädje, hopp och kärlek till människornas liv. Alla är välkomna
  • Som förtroendevald i församlingen lovar jag främja att min församling bedriver mission genom sådana organisationer som förbinder sig till holistisk mission.

 

De undertecknade