Finska Missionssällskapet och Finska Bibelsällskapet har en gedigen kunskap om internationellt arbete. Missionssällskapet grundades för nästan 160 år sedan och Bibelsällskapet har mer än 200 år på nacken. En lång historia, en solid ställning och ett sökande efter nya verksamhetssätt för evangeliets skull hör till båda organisationernas grunddrag.

Finska Missionssällskapet

Finska Missionssällskapet arbetar långsiktigt för en rättvis och medmänsklig värld. Kyrkans budskap om hopp, tro och kärlek till nästan har varit utgångspunkten för sällskapets arbete i nästan 160 år. Finska Missionssällskapet verkar i 30 länder i samarbete med över 100 samarbetskyrkor och -organisationer. Sällskapets särskilda kallelse är att möta människor och människogrupper som står utanför kyrkan och dem som har blivit utestängda av samhällen, samfund och religiösa system. Finska Missionssällskapet får stöd från utrikesministeriet för sitt utvecklingssamarbete i 13 länder samt för projekt kring fred och försoning i Syrien och Myanmar.

Finska Missionssällskapet →

Logo - Piplia

Finska Bibelsällskapet

Genom Bibelsällskapets arbete

  • nås människor på deras eget språk
  • skapas en grund för läs- och skrivkunnighet
  • påverkas diskriminerande attityder
  • väcks intresse för Bibeln

Bibelsällskapet översätter Bibeln till olika språk som en del av kyrkornas missionsuppdrag. Ofta skapas ett bokspråk i samband med den första översättningen. Av läskunnighetsarbetet följer många omedelbara förbättringar i vardagslivet – arbete, hälsa och jämlikhet. För sitt utvecklings¬samarbete i Afrika söder om Sahara får Bibelsällskapet stöd från utrikesministeriet.

Det 205-åriga Finska Bibelsällskapet är en del av Förenade Bibelsällskapens globala nätverk, som verkar i 200 länder. Arbetet bedrivs av lokala bibelsällskap, vars medarbetare känner till lokala förhållanden och talar det lokala språket som sitt modersmål.

Finska Bibelsällskapet →